آمل

آمل

برای دسترسی به ساعت ها و جلسات دوره به جدول مراجعه کنید.
تقویم آموزشی کارگاه های پایه پنجم و ششم گروه آمل
ایام هفتهتاریخساعت
  8:30 – 10:3011:00 – 12:3013:00 – 14:3014:30 – 16:00
شنبه1402/06/04میکروسکوپ جلسه 1
ویژه مدرسه پژوهش
خون شناسی جلسه 1
ویژه مدرسه پژوهش
تشریح جلسه 1
ویژه مدرسه پژوهش
دارو سازی جلسه 1
ویژه مدرسه پژوهش
یکشنبه1402/06/05میکروسکوپ جلسه 1
گروه دختران
خون شناسی جلسه 1
گروه دختران
تشریح جلسه 1
گروه دختران
دارو سازی جلسه 1
گروه دختران
دوشنبه1402/06/06میکروسکوپ جلسه 2
ویژه مدرسه پژوهش
خون شناسی جلسه 2
ویژه مدرسه پژوهش
تشریح جلسه 2
ویژه مدرسه پژوهش
دارو سازی جلسه 2
ویژه مدرسه پژوهش
سشنبه1402/06/07میکروسکوپ جلسه 2
گروه دختران
میکروسکوپ جلسه 2
گروه دختران
میکروسکوپ جلسه 2
گروه دختران
میکروسکوپ جلسه 2
گروه دختران
چهارشنبه1402/06/08میکروسکوپ جلسه 3
ویژه مدرسه پژوهش
خون شناسی جلسه 3
ویژه مدرسه پژوهش
تشریح جلسه 3
ویژه مدرسه پژوهش
دارو سازی جلسه 3
ویژه مدرسه پژوهش

هفته دوم
  8:30 – 10:3011:00 – 12:3013:00 – 14:3014:30 – 16:00
شنبه1402/06/11میکروسکوپ جلسه 1
گروه پسران
خون شناسی جلسه 1
گروه پسران
تشریح جلسه 1
گروه پسران
دارو سازی جلسه 1
گروه پسران
یکشنبه1402/06/12میکروسکوپ جلسه 3
گروه دختران
خون شناسی جلسه 3
گروه دختران
تشریح جلسه 3
گروه دختران
دارو سازی جلسه 3
گروه دختران
دوشنبه1402/06/13میکروسکوپ جلسه 2
گروه پسران
خون شناسی جلسه 2
گروه پسران
تشریح جلسه 2
گروه پسران
دارو سازی جلسه 2
گروه پسران
سشنبه1402/06/14میکروسکوپ جلسه 3
گروه پسران
میکروسکوپ جلسه 3
گروه پسران
میکروسکوپ جلسه 3
گروه پسران
میکروسکوپ جلسه 3
گروه پسران

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه